Местният парламент даде съгласие за присъединяване на Община Габрово към новите цели на Европейския съюз за постигане на неутралност на климата до 2050 г., заложени в Парижкото споразумение, във връзка с участието й в Споразумението на кметовете. Възложено беше на кмета на Габрово да предприеме необходимите действия във връзка с членството в Споразумението и да подпише Декларация за ангажираност.

Споразумението на Кметовете е основното европейско движение с участието на местните и регионални власти, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. Община Габрово е част от Споразумението от 2013 г., но новите цели за климата до 2050 г. налагат членовете на Споразумението на кметовете подпишат Декларация за ангажираност, след санкция на Общински съвет.

Общински съвет - Габрово одобри и актуализацията на Инвестиционната програма на Общината, чрез която ще бъдат насочени необходимите средства за изграждане на ограда в двора на детската градина в с. Поповци.

Приет беше Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ и утвърдени промени в маршрутните разписания на междуселищните автобусни линии, свързани добавяне на нови курсове и със спиране на съществуващи по повод приключването на учебната година.

 

Стартира процедура за избор на представители в Съвета на децата
24 юни 2021
Габрово се присъедини към Споразумението на кметовете до 2050 г.
24 юни 2021