„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 г. е поредният одобрен проект на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово, който ще обогати и обнови фондовете в различните отдели. Първоначално министерството на културата обяви стойност на проекта до 25000 лв, но впоследствие сумата е редуцирана до 15 500 лв. – максималната сума за регионалните библиотеки. Приоритети на програмата са обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето, както и развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

По правилата право на участие в конкурсната сесия за финансова подкрепа имат всички обществени библиотеки по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на предходната година. Екип на библиотеката изготви проект, съобразен с правилата за реализиране на проекти. Одобреният списък включва заглавия от над 170 издателства, както и разнообразни по жанр и области на знанието издания. Над 40% от книгите са от български автори, преобладава справочната и отраслова литература, както и литературата за деца и юноши. Предвижда се закупуване на книги и други информационни източници, включително и на електронни носители. Подборът на литературата е извършен според читателските потребности, според спецификата на региона и населеното място. Включените заглавия са приблизително 1000 в 1320 екземпляра.

Въпреки че библиотеката всеки месец обогатява фондовете си с литература от всички области на знанието – като покупка и като дарения, заглавията, одобрени по проекта, ще обогатят книжния фонд на регионалната библиотека със стойностни справочни, научни, енциклопедични издания: от издателството на БАН „Проф. М. Дринов” – „Нов речник на личните имена у българите”, „Природни бедствия и екологични катастрофи”, „За официалния език на Република Северна Македония”; издателство „Жанет 45” с Бойка Асиова: „Роден на Великден” – отличен с награда „Христо Г. Данов” за 2021 г., Капка Касабова с „Граница”; издателство „Захарий Стоянов” с поредицата „Дълг и чест”. Със свои издания са включени Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, УИ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, УИ при Нов български университет, „Колибри”, „Хермес”, „Сиела” и много други.

За децата ще бъдат осигурени както задължителните за четене през лятото заглавия, така и много забавни и любопитни енциклопедии, справочници, обучителни книжки и книги с приказки, повести и романи.

Другият положителен факт, който съобщават от регионалната библиотека, е че по тази програма са одобрени още 25 библиотеки от Габровска област.

На всички одобрени по проекта библиотеки предстои подписването на договори с министерството. Всички те ще имат възможност и това лято да зарадват своите верни читатели с нови, интересни, атрактивни и търсени заглавия.   

Програма за София филм фест в Габрово
23 юни 2021
МЛАДЕЖКИ УИКЕНД 25 и 26 ЮНИ
23 юни 2021