На 28 май 2021 година се навършват 145 години от смъртта на Тотю Иванов х. Досев, който е един от габровските въстаници в четата на войводата Цанко Дюстабанов.

Роден е около 1848 г. в Габрово, в семейство „на заможни родители“. През 1872 г. завършва Габровското класно училище, след което помага в търговския дюкян на баща си и брат си. Сведения за детските му години в българската историография липсват, но е характеризиран като юноша, който се отличава „със своя тих и благ характер“. Сред съгражданите и другарите си е известен „като трудолюбив, честен, добродушен и с бъдеще млад търговец.“ Д-р Петър Цончев го описва: “среден на ръст, с правилно телосложение и мъжка походка при вродено движение на главата на ляво и дясно, от което пискюлът на неговия фес се е метнал ту на една, ту на друга страна, като махало. Той имал закръглено лице, с големи мустаци; черноок, с благ поглед.“

Член е на възобновеното през 1871 г. Габровско читалище, което е основано през 1861 г. и „е било един вид духовна кооперация на габровската интелигенция“. Петър и Христо Гъбенски в „История на града Габрово и габровските въстания“ пишат, че на 11 октомври 1870 г. е основано ново дружество от габровски младежи, под название „Ученическо дружество“, тъй като приема за членове „току що излезли от училището …… и ученици“. Целта на организацията е да ги възпитава „и приготви от тях добри граждани“. Всеки празничен ден се четат сказки с общодостъпно морално и исторически съдържание, подпомагат се бедни ученици с осигуряване на училищни пособия. През 1871 г. членовете на дружеството са 70 и разполагат с капитал около 1200 гроша, като всеки член внася месечно по три гроша. Братя Гъбенски констатират, че отначало чорбаджиите „не гледали с добро око, че в него боравят все младежи, ала трескавата деятелност на дружеството за саморазвитие на членовете си изменила мнението на старите и те разрешили на синовете си да се запишат  членове на дружеството.“ Организацията имала за цел да развива стремежа им за „любов към доброто и правото, любов към просвещението“. От 1874 г. „в дружеството започнало да преобладава политическото възпитание“. Впоследствие капиталът се използва за революционни цели, а най-деятелните членове Цанко Дюстабанов, Еким Цанков, Христо Конкилев, Тотю Иванов хаджи Досев, Хр. Топузанов организират и провеждат Априлското въстанието през 1876 година.

Целият материал, подготвен от Ирена Узунова – уредник в Регионален исторически музей – Габрово, може да бъде прочетен в сайта на музея: http://h-museum-gabrovo.bg/?p=9925

 

Габрово е домакин на националното състезание по безопасност на движението по пътищата 4 - 6 юни
28 май 2021
На 30 май приключва гласуването в конкурса за карнавална витрина
28 май 2021