Таблицата представя индикативен списък на обществени поръчки, които Община Габрово планира да обяви през 2021 година. Обръщаме внимание, че сроковете и цените са прогнозни, затова заинтересованите лица могат да следят активните обществени поръчки в Профила на купувача на сайта на Община Габрово, както и чрез  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки".

Списък 

Софийска премиера на „Иванка Курвоазие на три морета“ в Младежкия театър
16 март 2021
Симеон Гърнарев – „техникът чудо“, първият габровец изобретател и рационализатор
17 март 2021