Учениците от VI „б“ клас при СУ „Отец Паисий“ показаха какво са научили за предприемачеството в открит урок, проведен в Габровската търговско-промишлена палата. Те запознаха присъстващите с историята на „Българския Манчестър“ – от появата на фабриките до наши дни.

Всеки един от шестокласниците бе в ролята на участник в процеса по създаване, ръководене, участие и контрол на фирма. Пред своите родители и представителите на Палатата те демонстрираха знанията си за правата и задълженията на работници и работодатели. „Банкерът“ разясни възможностите за финансиране на малък и среден бизнес. „Рекламно лице“ представи продукцията на фирмата. „Юрист“ оказа компетентна помощ на работник, чието заплащане е забавено от работодателя. „Данъчните“ разясниха видовете дължими данъци, сроковете за внасянето им и евентуалните санкции при неспазване на нормативните изисквания. Представена бе възможността как младите хора могат да получат добро професионално образование в  местно училище, което ще осигури подготвени кадри за бизнеса. В края на урока Румяна Тунева, учител по Технологии и предприемачество, провери какво са запомнили децата чрез тестови задачи. 

Изпълнителният директор на ГТТП Галина Михнева запозна бъдещите предприемачи с дейността на Палатата, с възможностите за сътрудничество на бизнеса, с обучителните програми. Учениците получиха карта на Европейския съюз, която ще им помогне в обучителния процес по предприемачество и възможностите, които дава ЕС.