В периода 23.11 - 11.12.2020 отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Община Габрово, да са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Заповедта можете да видите в линка .