Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Със заповедта можете да се запознаете в линка:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/30/zapoved__rd-01-287-30052020_g.pdf