Адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 3

Директор: Корнелия Мотова

Тел.: 066 803 214

Заместник-директор УПД: Росица Николаева

Заместник-директор СД: Христо Минков

Заместник - директор УВД: инж. Димитър Димитров

Заместник-директор АД: инж. Калина Христова

Тел.: 066 805 307

E-mail: info-700118@edu.mon.bg

Web-site: ptg-gabrovo.com

Национална Априловска гимназия Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”