12 Февруари 2016, 15:19
Водният проект на Габрово е победител в своята катег...
11 Февруари 2016, 14:08
От 15 февруари стартира прием на заявления за ползва...


Обяви

11 Февруари 2016, 12:58
Община Габрово набира потребители на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“
8 Февруари 2016, 15:33
Министерството на отбраната обявява вакантни места за сухопътни войски, военноморските сили и безплатни курсове по военна подготовка
29 Януари 2016, 10:17
Редовно заседание на Общински съвет - Габрово
26 Януари 2016, 16:51
Предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с изграждане на обект: „Източна градска улица гр. Габрово”

Общински съвет - проекти за наредби

13 Януари 2016, 20:02
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 19:54
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 16:24
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 16:23
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търгове / конкурси

11 Февруари 2016, 16:34
OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
11 Февруари 2016, 10:40
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
10 Септември 2015, 10:40
Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
23 Юли 2015, 16:13
Обява за търг