26 Март 2015, 16:44
Община Габрово сключи договори с „Мениджъри за един ...
26 Март 2015, 15:05
Фабрика за Карнавал или бърз поглед зад портите на к...


Обяви

20 Март 2015, 08:40
Обществено обсъждане за включване на допълнителни обекти в ИПГВР на Габрово
18 Март 2015, 16:59
Свободни позиции в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” - Габрово
16 Март 2015, 13:48
Набиране на предложения за удостояване с почетни отличия на Община Габрово
12 Март 2015, 14:37
Обява за длъжността директор на Общинско предприятие "Регионално депо за неопасни отпадъци" - Габрово

Общински съвет - проекти за наредби

11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
11 Февруари 2015, 15:18
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:02
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:00
Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене


Търгове / конкурси

25 Март 2015, 09:04
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
25 Март 2015, 09:02
OБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
20 Март 2015, 16:27
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
19 Март 2015, 16:20
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ