27 Март 2015, 16:24
Шон Фаркуар: Ако се порежа, от мен ще бликне магия
27 Март 2015, 15:34
„Златна котка“ събира магове от цял свят в Габрово


Обяви

27 Март 2015, 09:01
Подаване на заявления по програмата "Личен асистент"
20 Март 2015, 08:40
Обществено обсъждане за включване на допълнителни обекти в ИПГВР на Габрово
18 Март 2015, 16:59
Свободни позиции в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” - Габрово
16 Март 2015, 13:48
Набиране на предложения за удостояване с почетни отличия на Община Габрово

Общински съвет - проекти за наредби

11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
11 Февруари 2015, 15:18
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:02
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:00
Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене


Търгове / конкурси

25 Март 2015, 09:04
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
25 Март 2015, 09:02
OБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
20 Март 2015, 16:27
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
19 Март 2015, 16:20
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ