26 Май 2015, 15:30
Предстоят текущите ремонти на уличната и общинската ...
26 Май 2015, 14:44
Инициативи по случай 1 юни - Международен ден на детето


Обяви

6 Март 2015, 14:03
Съобщение във връзка с предстоящите местни избори
4 Март 2015, 11:54
Обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно започнала процедура по отчуждаване на имоти във връзка с обходния път на гр.Габрово
26 Февруари 2015, 17:00
Решение № 114 от 20.02.2015г. на Министерски съвет на Република България
23 Февруари 2015, 15:40
Решение №30/19.01.2015г. на Министерски съвет

Общински съвет - проекти за наредби

15 Май 2015, 12:07
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
15 Май 2015, 12:06
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
Търгове / конкурси

19 Май 2015, 15:27
Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
14 Май 2015, 10:25
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА: ЗАПОВЕД № 945/13.05.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
2 Април 2015, 14:13
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2015 год.