19 Декември 2014, 15:54
Община Габрово обявява конкурс за лога
19 Декември 2014, 13:47
Изберете живо коледно дръвче за празниците


Обяви

17 Декември 2014, 09:31
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за процедура за предоставяне на концесия
9 Декември 2014, 16:06
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
9 Декември 2014, 16:05
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
9 Декември 2014, 16:03
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване


Търгове / конкурси

19 Декември 2014, 15:54
Община Габрово обявява конкурс за лога
27 Ноември 2014, 14:52
Обява за продажба на имоти
17 Ноември 2014, 12:32
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
4 Ноември 2014, 16:14
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването