25 Август 2016, 09:45
Когато родният хумор срещна фламандската сатира – мл...
25 Август 2016, 08:41
Справка за ремонтните дейности на територията на общ...


Обяви

23 Август 2016, 14:44
Покана за представяне на оферта за „Извършване на СМР по проект„Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж, част от „Заведения за социални услуги“, гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13“
18 Август 2016, 08:39
Предстояща процедура по принудително отчуждаване
12 Август 2016, 17:39
ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2016 Г.
2 Август 2016, 10:48
Свободни места в общинските детски заведения към 01.08.2016 г.

Общински съвет - проекти за наредби

10 Август 2016, 12:58
Изменение и допоълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- първо четене
27 Юли 2016, 15:26
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – първо четене
13 Януари 2016, 20:02
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 19:54
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ

Търгове / конкурси

12 Август 2016, 09:16
Обява за конкурс за отдаване под наем
4 Август 2016, 11:02
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
28 Юли 2016, 08:25
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
27 Юли 2016, 11:02
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ