24 Октомври 2014, 15:56
Важно съобщение
24 Октомври 2014, 15:55
Справка за строителните дейности на територията на о...


Обяви

4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
23 Май 2014, 13:51
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
7 Май 2014, 11:48
Курсове по начална и специална военна подготовка за студенти организира Министерство на отбраната
7 Май 2014, 11:42
Курсове по начална и специална военна подготовка за български граждани организира Министерство на отбраната


Търгове / конкурси

8 Октомври 2014, 11:43
Имоти за продажба
16 Септември 2014, 14:28
Открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба
7 Август 2014, 17:13
СОУ „Отец Паисий”– Габрово обявява конкурси за отдаване под наем
6 Август 2014, 16:52
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на бюфет за продажба на закуски

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването