17 Септември 2014, 17:00
Справка за строителните дейности на територията на о...
17 Септември 2014, 15:56
Община Габрово с призив „В града без моята кола!“

Обществени поръчки - профил на купувача

17 Септември 2014, 15:41
Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции
15 Септември 2014, 15:46
Открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ № М13-22-147 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО“

Обяви

19 Август 2014, 14:00
Временна организация на движение по улици „П. Славейков“ и „Р. Умников“
4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
Търгове / конкурси

16 Септември 2014, 14:28
Открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба
9 Септември 2014, 11:01
Продажба на общински имоти

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването