27 Юли 2016, 10:57
Община Габрово представя резултатите от почистването...
27 Юли 2016, 08:39
Справка за ремонтните дейности на територията на общ...


Обяви

25 Юли 2016, 12:21
Протокол от заседание на Комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Изработка и монтаж на пластично тяло на дете, четящо книга"
6 Юли 2016, 15:30
Община Габрово набира потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд"
7 Юни 2016, 13:19
Покана за представяне на оферти за изработка и монтаж на фигура на дете, четящо книга, във връзка с честването 130 години от рождението на Ран Босилек в Габрово
10 Май 2016, 09:31
Уведомление за едноличните търговци и юридическите лица

Общински съвет - проекти за наредби

27 Юли 2016, 15:26
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – първо четене
13 Януари 2016, 20:02
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 19:54
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – първо ЧЕТЕНЕ
13 Януари 2016, 16:24
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – второ ЧЕТЕНЕ

Търгове / конкурси

27 Юли 2016, 11:02
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
15 Юли 2016, 15:54
Oбяви за търгове и конкурси
17 Юни 2016, 13:13
Обява за търг
24 Март 2016, 12:04
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ