29 Септември 2016, 11:02
Пресконференция и премиера на филма за Иван Хаджиберов
29 Септември 2016, 09:48
Културен календар октомври


Обяви

13 Септември 2016, 15:56
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене
13 Септември 2016, 15:56
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене
31 Август 2016, 17:34
Съобщение за откриване на производство по приемане на нормативен акт
31 Август 2016, 11:25
Съобщение за откриване на производство по приемане на нормативен акт

Общински съвет - проекти за наредби

13 Септември 2016, 15:56
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене
31 Август 2016, 15:52
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово
31 Август 2016, 09:01
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово
29 Август 2016, 16:46
Покана за работна среща, във връзка с Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Търгове / конкурси

28 Септември 2016, 15:12
Провеждане на търг с явно наддаване
26 Септември 2016, 14:20
Обява за търг
19 Септември 2016, 16:53
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
30 Август 2016, 09:19
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ