28 Юли 2014, 10:59
SAMBA AMAZONIA – латинопарти с Калин Вельов & Аmazon...
28 Юли 2014, 08:30
Справка за строителните дейности на територията на о...

Обществени поръчки - профил на купувача

25 Юли 2014, 16:54
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за домашно компостиране и за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Регион Габрово“.
11 Юли 2014, 16:08
Отговор на постъпил въпрос във връзка с публична покана с предмет: Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на детски градини в гр.Габрово /инженеринг/.

Обяви

10 Юли 2014, 15:25
Временна организация на движение в района на Шести участък
26 Юни 2014, 10:39
Поканa за набиране на консултант – позиция педагог по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално – образователно консултиране и интегриране“


Търгове / конкурси

21 Юли 2014, 10:56
ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
19 Юни 2014, 16:47
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването