3 Септември 2015, 16:18
Чуждестранни студенти изучават български занаяти в А...
3 Септември 2015, 14:45
ХГ „Христо Цокев“ представя изложбата „Докосване“ на...


Обяви

19 Август 2015, 16:08
Покана за консултации за състава на Общинската избирателна комисия
11 Август 2015, 16:52
Протокол на Комисия за проверка на адресни регистрации по §16,ал1 от ЗИД на ЗГР
11 Август 2015, 12:03
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015г.
3 Август 2015, 15:27
Протоколи за разпределение на пасища и мери

Общински съвет - проекти за наредби

15 Май 2015, 12:07
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
15 Май 2015, 12:06
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
Търгове / конкурси

23 Юли 2015, 16:13
Обява за търг
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
2 Април 2015, 14:13
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2015 год.
4 Февруари 2015, 11:15
Конкурс за лого на инициативата "Приеми ме на село"