31 Октомври 2014, 17:00
Справка за строителните дейности на територията на о...
31 Октомври 2014, 15:56
Честит празник на народните будители!


Обяви

4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
23 Май 2014, 13:51
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
7 Май 2014, 11:48
Курсове по начална и специална военна подготовка за студенти организира Министерство на отбраната
7 Май 2014, 11:42
Курсове по начална и специална военна подготовка за български граждани организира Министерство на отбраната


Търгове / конкурси

31 Октомври 2014, 15:52
Конкурс за възлагане на следната социална услуга – делегирана държавна дейност: “Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Габрово
31 Октомври 2014, 15:51
Конкурс за възлагане на следната социална услуга – делегирана държавна дейност: “Дневен център за стари хора” – гр. Габрово
16 Септември 2014, 14:28
Открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба
7 Август 2014, 17:13
СОУ „Отец Паисий”– Габрово обявява конкурси за отдаване под наем

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването