22 Октомври 2016, 17:06
Закуска при татко, защото Някои го предпочитат студе...
22 Октомври 2016, 09:23
Как Тримата братя станаха Летовници наПук


Обяви

21 Октомври 2016, 14:48
Възстановяване на надвнесени такси за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
21 Октомври 2016, 14:36
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
19 Октомври 2016, 10:17
Обявена процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността: „Център за обществена подкрепа“
7 Октомври 2016, 16:28
Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

Общински съвет - проекти за наредби

11 Октомври 2016, 14:10
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово -второ четене
10 Октомври 2016, 15:33
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене
13 Септември 2016, 15:56
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене
31 Август 2016, 15:52
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово

Търгове / конкурси

12 Октомври 2016, 09:07
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
6 Октомври 2016, 14:28
Обява за търг
5 Октомври 2016, 11:13
Oбява за търг от Общински спортни имоти
17 Юни 2016, 13:13
Обява за търг