29 Август 2014, 15:33
Кръстовището при Консултативна поликлиника ще зарабо...
29 Август 2014, 15:21
Улици в центъра ще бъдат маркирани през почивните дни

Обществени поръчки - профил на купувача

28 Август 2014, 16:47
Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”
25 Август 2014, 15:00
Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.

Обяви

19 Август 2014, 14:00
Временна организация на движение по улици „П. Славейков“ и „Р. Умников“
4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
Търгове / конкурси

7 Август 2014, 17:13
СОУ „Отец Паисий”– Габрово обявява конкурси за отдаване под наем
6 Август 2014, 16:52
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на бюфет за продажба на закуски

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването