18 Януари 2017, 15:28
Оформят се осминафиналистите на турнира по футбол на...
18 Януари 2017, 11:44
Gabrovo Game Jam или как да направим компютърна игра...


Обяви

17 Ноември 2016, 15:43
Съобщение за изплащане на възнаграждение на секционни избирателни комисии
31 Октомври 2016, 13:58
Съобщение във връзка с прилагане ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/
26 Октомври 2016, 15:58
Изплащане на присъдена издръжка за месец ноември 2016 г.
21 Октомври 2016, 14:48
Възстановяване на надвнесени такси за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Общински съвет - проекти за наредби

10 Януари 2017, 15:24
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
30 Декември 2016, 11:09
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩ. В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩ. УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩ. В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
11 Октомври 2016, 14:10
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово -второ четене
10 Октомври 2016, 15:33
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене

Търгове / конкурси

17 Юни 2016, 13:13
Обява за търг
24 Март 2016, 12:04
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18 Март 2016, 13:57
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.
10 Септември 2015, 10:40
Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост