31 Юли 2015, 08:30
Справка за ремонтните дейности на територията на общ...
30 Юли 2015, 08:39
Предпазни мерки през горещите дни


Обяви

22 Юли 2015, 08:42
Заседание на Общински съвет Габрово
27 Май 2015, 11:37
Протоколи за разпределение на пасища и мери
6 Март 2015, 14:03
Съобщение във връзка с предстоящите местни избори
4 Март 2015, 11:54
Обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно започнала процедура по отчуждаване на имоти във връзка с обходния път на гр.Габрово

Общински съвет - проекти за наредби

15 Май 2015, 12:07
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
15 Май 2015, 12:06
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
Търгове / конкурси

23 Юли 2015, 16:13
Обява за търг
17 Юли 2015, 11:03
Обява за търг
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
2 Април 2015, 14:13
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2015 год.