24 Януари 2015, 17:34
Информация относно Националната програма за енергийн...
24 Януари 2015, 11:58
Покана за брифинг


Обяви

17 Декември 2014, 09:31
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за процедура за предоставяне на концесия
9 Декември 2014, 16:06
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
9 Декември 2014, 16:05
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
9 Декември 2014, 16:03
Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Общински съвет - проекти за наредби

14 Януари 2015, 17:02
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
14 Януари 2015, 17:00
Предложение за наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене
14 Януари 2015, 16:10
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене.
14 Януари 2015, 16:04
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене


Търгове / конкурси

16 Януари 2015, 14:35
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
8 Януари 2015, 11:47
Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в ЦНСТ
19 Декември 2014, 15:54
Община Габрово обявява конкурс за лога
27 Ноември 2014, 14:52
Обява за продажба на имоти