30 Септември 2014, 11:12
Справка за строителните дейности на територията на о...
30 Септември 2014, 10:03
ХГ „Христо Цокев“ представя изложба от Международния...

Обществени поръчки - профил на купувача

30 Септември 2014, 15:03
Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация, публичност и печатни материали”
29 Септември 2014, 16:42
Публична покана с предмет : „Доставка на употребявани лекотоварни автомобили, по три обособени позиции“

Обяви

4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
26 Юни 2014, 10:39
Поканa за набиране на консултант – позиция педагог по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално – образователно консултиране и интегриране“
Търгове / конкурси

24 Септември 2014, 10:51
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
17 Септември 2014, 16:12
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването