25 Април 2015, 18:16
Какво ражда реката
24 Април 2015, 18:12
Габровските ученици тестваха подготовката си при бед...


Обяви

17 Април 2015, 09:26
Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2014 г.
6 Април 2015, 11:03
Продължава подаването на заявления по проект "Нови възможности за грижа" (социална услуга "Личен асистент")
16 Март 2015, 13:48
Набиране на предложения за удостояване с почетни отличия на Община Габрово
12 Март 2015, 14:37
Обява за длъжността директор на Общинско предприятие "Регионално депо за неопасни отпадъци" - Габрово

Общински съвет - проекти за наредби

20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
11 Февруари 2015, 15:18
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:02
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
Търгове / конкурси

24 Април 2015, 08:57
Продажба на имоти частна общинска собственост
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
2 Април 2015, 14:13
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2015 год.
4 Февруари 2015, 11:15
Конкурс за лого на инициативата "Приеми ме на село"