16 Септември 2014, 15:19
С театрална постановка и концерт АИР „Боженци“ ще от...
16 Септември 2014, 15:05
„Веселякът от Скриняно” - 110 години от рождението н...

Обществени поръчки - профил на купувача

15 Септември 2014, 15:46
Открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ № М13-22-147 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО“
12 Септември 2014, 16:10
Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.

Обяви

19 Август 2014, 14:00
Временна организация на движение по улици „П. Славейков“ и „Р. Умников“
4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
Търгове / конкурси

16 Септември 2014, 14:28
Открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба
9 Септември 2014, 11:01
Продажба на общински имоти

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването