25 Май 2015, 15:22
Откъси от историята на един Steinway или Концерт з...
25 Май 2015, 14:27
Към журналистите - покана за брифинг


Обяви

17 Април 2015, 09:26
Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2014 г.
16 Март 2015, 13:48
Набиране на предложения за удостояване с почетни отличия на Община Габрово
6 Март 2015, 14:03
Съобщение във връзка с предстоящите местни избори
4 Март 2015, 11:54
Обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно започнала процедура по отчуждаване на имоти във връзка с обходния път на гр.Габрово

Общински съвет - проекти за наредби

15 Май 2015, 12:07
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
15 Май 2015, 12:06
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
Търгове / конкурси

19 Май 2015, 15:27
Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
14 Май 2015, 10:25
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА: ЗАПОВЕД № 945/13.05.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
29 Април 2015, 11:16
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА: ЗАПОВЕД №809/27.04.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
22 Април 2015, 09:00
Общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“