3 Март 2015, 08:08
Честит празник - 3 март
2 Март 2015, 11:03
Информация във връзка с честването на Националния пр...


Обяви

26 Февруари 2015, 17:00
Решение № 114 от 20.02.2015г. на Министерски съвет на Република България
23 Февруари 2015, 15:40
Решение №30/19.01.2015г. на Министерски съвет
17 Февруари 2015, 16:37
Заповед 259/17.02.2015г. на Кмета на Община Габрово
9 Февруари 2015, 15:02
Конкурс за длъжността „Експерт Правно-нормативни казуси” в Общински ресурсно-координационен център

Общински съвет - проекти за наредби

11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
11 Февруари 2015, 15:18
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:02
Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
14 Януари 2015, 17:00
Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене


Търгове / конкурси

26 Февруари 2015, 14:22
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
4 Февруари 2015, 11:15
Конкурс за лого на инициативата "Приеми ме на село"
16 Януари 2015, 14:35
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
8 Януари 2015, 11:47
Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в ЦНСТ