24 Ноември 2015, 14:03
Информационен ден представя нови здравно-социални ус...
24 Ноември 2015, 10:03
Движението в посока Габрово – Узана и обратно се пре...


Обяви

20 Ноември 2015, 10:17
Редовно заседание на Общински съвет - Габрово
17 Ноември 2015, 09:26
Инвестиционно предложение за "Модулно изграждане на мандра с капацитет 500 литра сурово краве мляко дневно"
10 Ноември 2015, 08:49
Протокол за разпределение на пасища и мери
9 Ноември 2015, 09:00
Заповед за сметосъбиране

Общински съвет - проекти за наредби

15 Май 2015, 12:07
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
15 Май 2015, 12:06
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - първо четене
20 Април 2015, 16:37
Проект за Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово
11 Февруари 2015, 16:35
Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово"
Търгове / конкурси

16 Ноември 2015, 14:41
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:
4 Ноември 2015, 16:54
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
30 Октомври 2015, 15:32
Обява за търг
27 Октомври 2015, 15:48
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ