27 Август 2014, 18:30
Справка за строителните дейности на територията на о...
27 Август 2014, 11:28
Фотоконкурс търси най-щастливите места и хора на Габ...

Обществени поръчки - профил на купувача

25 Август 2014, 15:00
Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.
22 Август 2014, 14:06
Решение за избор на изпълнител по открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ"

Обяви

19 Август 2014, 14:00
Временна организация на движение по улици „П. Славейков“ и „Р. Умников“
4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
Търгове / конкурси

7 Август 2014, 17:13
СОУ „Отец Паисий”– Габрово обявява конкурси за отдаване под наем
6 Август 2014, 16:52
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на бюфет за продажба на закуски

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването