1 Октомври 2014, 09:59
Справка за строителните дейности на територията на о...
30 Септември 2014, 10:03
ХГ „Христо Цокев“ представя изложба от Международния...


Обяви

4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
26 Юни 2014, 10:39
Поканa за набиране на консултант – позиция педагог по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално – образователно консултиране и интегриране“
23 Юни 2014, 08:47
Решение на комисията след проведено събеседване за длъжността “Детегледач” за двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – гр. Габрово
20 Юни 2014, 13:59
Решение на комисията след проведено събеседване за длъжността „Домакин» за двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – гр. Габрово
Търгове / конкурси

24 Септември 2014, 10:51
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
17 Септември 2014, 16:12
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
16 Септември 2014, 14:28
Открита процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба
9 Септември 2014, 11:01
Продажба на общински имоти

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването