2 Септември 2014, 11:05
Карикатури по пътя за Европа
1 Септември 2014, 13:40
Минчо Минчев ще свири в Габрово тази вечер

Обществени поръчки - профил на купувача

1 Септември 2014, 16:11
Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/ за обект Благоустрояване ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“ и прилежащи пространства - ЦГЧ Габрово
28 Август 2014, 16:47
Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

Обяви

19 Август 2014, 14:00
Временна организация на движение по улици „П. Славейков“ и „Р. Умников“
4 Август 2014, 09:48
Заповед - епизоотична комисия
Търгове / конкурси

7 Август 2014, 17:13
СОУ „Отец Паисий”– Габрово обявява конкурси за отдаване под наем
6 Август 2014, 16:52
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на бюфет за продажба на закуски

Проучване

Проучване удовлетвореността на потребителите по отношение на предоставяните административни услуги

Участвайте в попълването на анкетата

Желая да участвам в проучването