2.2.1.   с. ЖЪЛТЕШ, махала “Савчевци” – КМЕТСТВО ЖЪЛТЕШ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Христофор Христов Христов

2.

Кольо Димитров Станев

3.

Николай Христов Ненов

 

2.2.2.   с. СМИЛОВЦИ – КМЕТСТВО ГЪБЕНЕ

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Христо Георгиев Христов

13.

Гaна Николова Иванова

2.

Христо Тотев Лалев

14.

Георги Цонев Димитров

3.

Мария Христова Иванова

15.

Мария Георгиева Иванова

4.

Елена Колева Лулчева

16.

Мария Симеонова Тотева

5.

Лальо Иванов Иванов

17.

Гена Симеонова Петкова

6.

Иван Христов Иванов

18.

Иван Симеонов Иванов

7.

Аспарух Манолов Василев

19.

Иван Иванов Иванов

8.

Пенка Георгиева Лалева

20.

Иванка Георгиева Димитрова

9.

Лальо Христов Георгиев

21.

Никола Лалев Николов

10.

Райна Димитрова Георгиева

22.

Васил Тодоров Балджиев

11.

Димитър Георгиев Димитров

23.

Иван Лазаров Иванов

12.

Лальо Николов Митев

24.

Драгомир Деянов Драгомиров

 

2.2.3.1. с. ТРАПЕСКОВЦИ – КМЕТСТВО КМЕТОВЦИ

 


Име, презиме, фамилия

1.

Георги Пенев Стоянов

2.

Тотка Калчева Стоянова

3.

Димо Пеев Влахов

4.

Иван Петков Димов

5.

Иван Бончев Иванов

6.

Марийка Георгиева Топорашева

7.

Янчо Димитров Янчев


 

2.2.3.2. с. ЧЕРНЕВЦИ – КМЕТСТВО КМЕТОВЦИ

 


Име, презиме, фамилия

1.

Цанко Кънчев Цанков

 

2.2.4.   с. ВРАНИЛОВЦИ, махала “БОЖКОВЦИ” – КМЕТСТВО ВРАНИЛОВЦИ

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Васил Станчев Вълев

7.

Н-ци Яна Иванова Пенчева

2.

Цоньо Христов Цонев

Митьо Пенчев Димитров

3.

Стефан Димитров Пенчев

8.

Стефан Христов Стефанов

4.

Дона Стефанова Пенчева

9.

Николина Райкова Иванова

5.

Николай Стефанов Хайтов

Денко Георгиев Иванов

6.

Н-ци Иванка Иванова Лазарова

10.

Н-ци Стефана Пенчева Недкова

Иван Недков Христов

11.

Пена Ганчева Иванова

Иван Симеонов Иванов

 

 

2.2.5.   с. КАМЕЩИЦА – КМЕТСТВО КАМЕЩИЦА

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Георги Данев Иванов

15.

Гатьо Стефанов Гатев

2.

Иван Стоянов Петров

16.

Недялко Тотев Христов

3.

Цана Иванова Пенчева

17.

Тотьо Атанасов Петров

4.

Пена Пройнова Драгиева

18.

Станчо Стоянов Станчев

5.

Петко Трифонов Стоянов

19.

Пройно Лалев Пройнов

6.

Марин Илиев Гечев

20.

Тотьо Цонев Тотев

7.

Мария Матева Стоянова

21.

Цанко Цонев Русев

8.

Георги Иванов Георгиев

22.

Цона Стоянова Спасова

9.

Иванка Станева Славчева

23.

Христо Начев Гичев

10.

Бона Иванова Беневска

24.

Маргарита Петрова Джапунова

11.

Стоян Христов Славов

25.

Мартин Николов Джапунов

12.

Николина Христова Студенкова

26.

Иван Илиев Иванов

13.

Георги Георгиев Трифонов

27.

Атанас Александров Недялков

14.

Дона Драгиева Стоянова


 

2.2.6. с. ЯНКОВЦИ, махали: “ВОЙНИЦИТЕ” и “АРНАУТИ” – КМЕТСТВО ПОПОВЦИ

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Румяна Колева Райкова

13.

Иванка Иванова Христова

Красен Райчев Райков

Григор Симеонов Христов

2.

Павлина Минчева Късева

14.

Иван Георгиев Дончев

Стефан Минчев Армейков

Недялко Георгиев Дончев

3.

Красимир Христов Христов

15.

Иванка Недялкова Цонева

4.

Радка Ангелова Васкова

Иван Георгиев Дончев

5.

Донка Минчева Рашева

Недялко Георгиев Дончев

Пенка Цанкова Илиева

Румяна Димитрова Ласонина

6.

Илия Кънев Цонев

Иван Димитров Ласонин

Любомир Иванов Цонев

Димитър Иванов Димитров

7.

Георги Ганчев Цвятков

Рангел Райков Кушев

Наташа Ангелова Цветкова

Красимир Райков Кушев

8.

Пена Георгиева Косева

16.

Марин Райков Цанков

9.

Цвятко Станчев Арнаудов

17.

Татяна Хубанова Бъчварова

Атанаска Илиева Арнаудова

18.

Александър Георгиев Радославов

10.

Асен Илиев Асенов

Радка Бойчева Радославова

Желка Тенева Спасова

19.

Илия Цанков Илиев

11.

Катя Борисова Методиева

20.

Райна Цвяткова Иванова (за имот 002)

12.

Силвана Сталинова Иванова

21.

Румян Христов Христов

22.

Диана Димитрова Иванова

 

 

 

2.2.7. с. ТРЪНИТО, махали: “ЯНКУЛА”, „КАЧОРИТЕ” – КМЕТСТВО ТРЪНИТО

 


Име, презиме, фамилия

 

с. Трънито

1.

Марина Георгиева Иванова

2.

Пламен Стефанов Цвятков

3.

Галина Николаева Колева

4.

Юлиана Георгиева Стефанова

5.

Стефан Николаев Стефанов

 

м. Янкула

1.

Гиргина Иванова Краева

2.

Гачо Върбанов Краев

 

м. Качорите

1.

Павлина Христова Лалева


 

2.2.8. с. БОРИКИ, махали: “ОРНИЦАТА” –  КМЕТСТВО БОРИКИ

 


Име, презиме, фамилия

1.

Ангел Тодоров Тишевски

2.

Борис Димитров Димитров

3.

Божана Георгиева Дженкова

4.

Елена Колева Колева


 

2.2.9.1. с. БАНКОВЦИ – КМЕТСТВО ГРЪБЛЕВЦИ

 


Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Бонка Станева Казанджиева

12.

Бона Серафимова Кунева

Боян Ботев Казанджиев

Йордан Кунев Кунев

2.

Димитър Владков Димитров

Стефан Кунев Кунев

3.

Димо Николаев Дунев

13.

Бисер Пенчев Баев

Десислава Ботева Петрова

Светлана Пенчева Баева

4.

Димка Лукова Тодорова

14.

Пепа Димитрова Николаева

Недка Цветанова Илиева

15.

Мария Христова Ботева

5.

Васил Христов Василев

16.

Петрана Петрова Христова

Татяна Василева Василева

Дончо Христов Дончев

6.

Анка Ботева Иванова

Румен Христов Дончев

7.

Недка Венкова Пенева

17.

Радка Христова Йорданова

Димитър Пенев Пенев

Иванка Ненова Атанасова

8.

Радка Петкова Иванова

18.

Кунка Христова Дончева

9.

Кольо Ботев Колев

Христо Христов Христов

Иван Ботев Колев

19.

Мария Христова Христова

10.

Ботьо Михайлов Петров

20.

Илия Цонев Цонев

Иванка Ботева Василев

21.

Иванка Ганчева Станчева

11.

Георги Стефанов Георгиев

Веселина Ганчева Кунева

Мария Стефанова Ботева


 


2.2.9.2. с. ШАРАНИ – КМЕТСТВО ГРЪБЛЕВЦИ

 


Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Тотка Петрова Колева

7.

Костадин Цонев Дянков

2.

Бонка Милева Ботева

8.

Иванка Иванова Коенджиева

3.

Надежда Иванова Денева

9.

Свобода Димитрова Василева

4.

Христо Стефанов Христов

10.

Здравко Иванов Дочкинов

Стоилка Пенева Христова

Румяна Иванова Войнова

5.

Васил Ботев Колев

Елена Атанасова Дочкинова

6.

Кольо Ботев Колев

11.

Красимир Стефанов Добрев


 

2.2.9.3. с. СОЛАРИ – КМЕТСТВО ГРЪБЛЕВЦИ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Иван Велев Гайдаров

 

2.2.9.4. с. ЧИТАКОВЦИ – КМЕТСТВО ГРЪБЛЕВЦИ

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Иван Стефанов Иванов

15.

Христо Пенчев Христов

2.

Грозданка Станева Иванова

Иван Пенчев Христов

Галин Гатев Георгиев

16.

Иван Радев Иванов

3.

Боньо Гатев Пенчев

Веска Радева Петкова

Анка Стефанова Пенчева

Мария Цанкова Радева

4.

Гена Иванова Богданова

17.

Радка Иванова Илиева

5.

Станчо Георгиев Гатев

18.

Станьо Христов Венков

6.

Георги Паришков Георгиев

19.

Рада Тотева Цвяткова

7.

Ирина Иванова Пенчева

Ганка Цанкова Христова

Веселин Пенчев Радев

Стефан Маринов Лалев

8.

Стефана Иванова Славова

Мариана Стефанова Силвестрова

9.

Йорданка Дянкова Димитрова

20.

Цветан Стоянов Енев

Радка Дянкова Колева

21.

Томас Дилан

10.

Недка Христова Гатева

Силвия Иванова Иванова

11.

Мария Пантева Илиева

22.

Джудит Елизабет Ботъл

12.

Иван Минков Иванов

Бари Уилям Гаустън

Галина Стоянова Иванова

23.

Патрисия Гаустън

13.

Стефан Пенчев Денков

24.

Марин Петров Мичинов

14.

Пенчо Пенчев Пенчев

 

2.2.10. с. СПАНЦИ – КМЕТСТВО КОЗИРОГ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Цона Иванова Венкова

 

2.2.11. с. ЯВОРЕЦ, МАХАЛА „Горен Бахчелък” – КМЕТСТВО ЯВОРЕЦ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Димитър Йорданов Тошев

2.

Ганка Димитрова Тошева

3.

Коьо Кънчев Коев

4.

Ценка Иванова Коева

5.

Методи Кирилов Стаменов

6.

Пенка Колева Стаменова

7.

Кольо Христов Колев

 

2.2.12.1. с. ВЛАЙЧЕВЦИ – КМЕТСТВО ЗДРАВКОВЕЦ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Рада Христова Христова

2.

Мария Пенчева Христова

3.

Стоянка Стоянова Цанкова

4.

Христо Маринов Цанков

5.

Пена Рачева Христова

6.

Стоянка Костадинова Бонева

7.

Атанас Петров Ангелов

 

8.

Пена Пенчева Караколев

 

9.

Пена Първова Георгиева

 

10.

Красимир Иванов Дянков

 

11.

Дуньо Христов Христов

 

 

2.2.12.2. с. ЗДРАВКОВЕЦ – КМЕТСТВО ЗДРАВКОВЕЦ

 

Име, презиме, фамилия

1

Цветан Венков Митев

 

2.2.13. с. ДЕБЕЛ ДЯЛ – КМЕТСТВО ДЕБЕЛ ДЯЛ

 

Име, презиме, фамилия

1.

Иванка Кръстева Косева

2.

Георги  Лалев Косев

3.

Цвятко Маринов Гатев

4.

Марина Станчева Христова

5.

Христо Кунев Христов

6.

Мария Кунева Димитрова

7.

Стойчо Маринов Гатев

 

2.2.14.1. с. ЛЕСИЧАРКА – КМЕТСТВО ЛЕСИЧАРКА

 

Име, презиме, фамилия

1.

Димитър Андреев Недев

Дешка Николова Недева

Андрей Димитров Андреев

2.

Стефан Рачев Вуцов –

Веселина Рачева Карчева

3.

Диана Милчева Досева

Десислава Здравкова Досева

Ива Здравкова Досева

4.

Кирил Георгиев Лалев

Милка Генчева Лалева

5.

Цветана Костадинова Якова

6.

Веселина Василева Гатева

 

 

2.2.14.2. с. РАХОВЦИ – КМЕТСТВО ЛЕСИЧАРКА

 

Име, презиме, фамилия

1.

Марин Марков Маринов

2.

Иван Петков Халачев

Петко Иванов Халачев –

3.

Надежда Боянова Добрева

4.

Мария Андреева Илиева

5.

Тотка Димитрова Йорданова

6.

Янка Никифорова Чернева

7.

Мариана Петрова Йорданова

8.

Мария Ненова Тотева

9.

Антим Иванов Николов

 

 

2.2.14.3. с. КОСТЕНКОВЦИ – КМЕТСТВО ЛЕСИЧАРКА

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Николай Иванов Бялов

11.

Атанаса Попова

2.

Иван Христов Бялов

Илко Весекинов Камбуров

3.

Н-ци на Любен Иванов Кабакчиев

12.

Стефка Славова Михова

Божидар Любенов Кабакчиев

13.

Цанка Цонева Митева

4.

Стефан Станчев Саламанов

14.

Н-ци на Тодор Русев Тодоров

5.

Велиана Иванова Денчева

Ганка Тодорова Перева

Косьо Иванов Косев

Надка Тодорова Благинова

6.

Теменужка Кънева Иванова

Богдан Тодоров Русев

Таня Иванова Иванова

Иван Тодоров Русев

Велина Иванова Иванова

15.

Недко Николов Димитров

Стефана Косева Никова

16.

Валентин Иванов Венков

7.

Н-ци на Гуна Рачева Денчева

17.

Косю Йонков Ганев

Стефана Стефанова Паунова

18.

Цанко Стефанов Цанков

Николай Стефанов Косев

19.

Първан Георгиев Първанов

8.

Росица Захариева Илиева

Стефана Григорова Първанова

9.

Иванка Йонкова Василева

20.

Мария Йонкова Йорданова

Йонко Василев Йотов

Иван Ганчев Гугушев

10.

Любомир Петров Йозов

21.

Петко Ганчев Петков

Виолета Иванова Йозова

Николай Ганчев Петков

 

 

2.2.14.4. с. СТОЙЧОВЦИ – КМЕТСТВО ЛЕСИЧАРКА

 

Име, презиме, фамилия

Име, презиме, фамилия

1.

Лиляна Иванова Василева

23.

Тодор Кирилов Върбев

2.

Христо Ботев Христов

Марияна Тодорова Иванова

3.

Красимир Манев Димитров

24.

Илко Симеонов Симеонов

4.

Владимир Манев Димитров

25.

Цветан Евламбиев Антонов

5.

Петко Кръстев Петков

Мария Николаева Антонова

6.

Николай Павлов Колев

26.

Росица Стефанова Василева

7.

Никола Иванов Стоянов

Венета Стефанова Василева

Иван Николов Стоянов

27.

Иван Тодоров Балабанов

Василевски Николов Иванов

Тодор Иванов Станчев

8.

Димитър Николов Банковски

28.

Георги Стефанов Бурмов

Никола Димитров Банковски

Радка Генева Бурмова

9.

Михаил Манев Димитров

29.

Мариана Димитрова Шумкова –

наследница на Димитър Русев Димитров

10.

Илия Митев Банковски

11.

Елка Петкова Лазарова

30.

Росица Захариева Илиева

12.

Вяра Николова Димитрова

31.

Сийка Атанасова Балабанова –

наследница на Генчо Ганчев Балабанов

Велимира Димитрова Тодорова

13.

Димитър Симеонов Илиев

32.

Георги Стефанов Станчев

14.

Цветанка Пенева Стамболиева

Христина Стефанова Александрова

15.

Борис Николов Марков

Анка Христова Станчева

16.

Атанаска Димитрова Георгиева

33.

Стефка Радева Станчева

17.

Иван Петров Иванов

34.

Искра Светославова Станчева

Богдана Пенчева Дойнова

Светослав Недев Станчев

18.

Тошко Янков Банчев

35.

Дафинка Николова Балабанова -

наследница на Никола Иванов Балабанов

19.

Ана Петрова Найденова

Мария Георгиева Найденова

36.

Мартин Роберт Лубих

Петър Георгиев Найденов

37.

Цонко Иванов Цонков

20.

Любомир Илиев Симеонов

38.

Иванка Генчева Драшанска –

наследница на Кирил Димитров Драшански

Маргарита Георгиева Илиева

21.

Диана Ефтимова Тодорова

39.

Жоро Георгиев Генев

Павел Георгиев Тодоров

40.

Недьо Димитров Недев

22.

Евгения Шишева Живкова

Славка Стефанова Димитрова

 

<>