Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
12 31.08.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/22.08.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 12 на ОбС
1 ОС_000/22.08.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-153/14.08.2023 -

Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2022 г.