Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
8 31.05.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/22.05.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 8 на ОбС
1 ОС_000/22.05.2023 - Питания и отговор на питания
2 П-107/19.05.2023 -

Обсъждане на докладите на народните читалища, на територията на община Габрово, за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2023 г.

3 К-97/18.05.2023 -

Актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи  на Община Габрово за 2023 г.