Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
6 30.03.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/21.03.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 6 на ОбС
1 ОС_000/21.03.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-50/16.03.2023 - Приемане разчети на Община Габрово за 2023 година