Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
10 29.06.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/20.06.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 10 на ОбС
1 ОС_000/20.06.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-118/16.06.2023 -

Програма за опазване на околната среда на Община Габрово с период на действие 2023-2027 г.