Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
14 28.09.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/19.09.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 14 на ОбС
1 ОС_000/19.09.2023 - Питания и отговор на питания
2 П-179/18.09.2023 - Политика на Община Габрово за участие в общинските публични предприятия
Становища на комисиите
Комисия Заседание на Становище
Комисия 'Екология, земеделие и гори' 21.09.2023
Комисия 'Транспорт и комунални дейности' 21.09.2023
Комисия 'Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм' 26.09.2023
Комисия 'Териториално устройство и регионално развитие' 25.09.2023
Комисия 'Административно обслужване, обществен ред и международно сътрудничество' 25.09.2023
Комисия 'Бюджет, финанси и европроекти' 25.09.2023
Комисия 'Здравеопазване и социална политика' 26.09.2023
Комисия 'Образование, култура и вероизповедания' 26.09.2023
Комисия 'Младежта и спорта' 21.09.2023
3 К-176/15.09.2023 - Приемане на Правилник за устройство и дейността на Регионален исторически музей - Габрово - първо четене