Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
11 27.07.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/18.07.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 11 на ОбС
1 ОС_000/18.07.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-149/14.07.2023 - Представяне на мониторингов доклад по проект "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат"
3 К-135/14.07.2023 -

Актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи на Община Габрово за 2023 г.