Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
9 23.06.2023 12:30 14:00

Документ Материали
0 ОС_000/20.06.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 9 на ОбС
1 П-123/16.06.2023 -

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Становища на комисиите
Комисия Заседание на Становище
Комисия 'Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм' 23.06.2023