Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
4 23.02.2023 13:00 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/14.02.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 4 на ОбС
1 ОС_000/14.02.2023 - Питания и отговор на питания
2 К-36/13.02.2023 - Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Габрово 2023 година и Отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на община Габрово за предходната 2022 година