Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
13 13.09.2023 17:30 18:30

Документ Материали
0 ОС_000/08.09.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 13 на ОбС
1 ОС-171/04.09.2023 - Проведени процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд Габрово за мандат 2024 - 2028 г.