Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
3 08.02.2023 17:30 19:00

Документ Материали
0 ОС_000/07.02.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 3 на ОбС
1 П-24/06.02.2023 - Определяне на намалени цени на карти за пътуване, по основни градски линии и междуселищни автобусни линии за определени групи граждани