Проект за дневен ред

Заседание No Дата: Начало: Край:
5 06.03.2023 17:30 20:00

Документ Материали
0 ОС_000/02.03.2023 - Обсъждане на дневен ред на заседание № 5 на ОбС
1 К-42/27.02.2023 - Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД – Габрово