ОСНОВАВАНЕ

 В началото на 1997 година, по предложение на Община Габрово, Министерство на транспорта – София прехвърля собствеността на транспортните дружества за превоз на пътници на територията на град Габрово от държавна в общинска и общински съвет Габрово на своя сесия взема решение за учредяване на една общинска фирма за пътнически транспорт. Фирма “Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово се образува с Решение № 861 от 25 Юни 1997 година (публ. в ДВ бр. 43 от 15.04.1998) на габровски окръжен съд чрез сливане на “Габрово автотранспорт” ЕООД гр. Габрово, “Тролейбусен транспорт” ЕООД гр. Габрово и “Комплекс такси” ЕООД гр. Габрово. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 Предметът на дейност е: „Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро- разтоварна и спедиторска дейност, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност незабранена със закон”. Дружеството е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Наредба № 33/1999 г. на МТС с лицензия № 00230/25.04.2010г.

 Транспортното обслужване в града, района на селищната система и страната се извършва по схема, която включва:

 • вътрешноградски автобусен и тролейбусен транспорт;
 • междуселищен транспорт на територията на Общината;
 • междуобщински автобусен транспорт на територията на Област Габрово;
 • междуградски автобусен транспорт по републиканската транспортна схема.

Освен договорираните с Община Габрово превози по утвърдените транспортни схеми, дружеството извършва „случайни” и „специализирани” превози в страната.

Фирмата разполага с гараж, добре оборудван и много добре поддържан сервиз за отремонтиране на автопарка, собствена бензиностанция и автогара, отговаряща на изискванията за комфортно обслужване на пътниците.

ТЪРГОВСКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

            “Общински пътнически транспорт” ЕООД обслужва 45 линии с 1880,1 км. двупосочна маршрутна дължина. От тях с автобуси:

 • Вътрешноградски линии - 19 броя с 347,4 км. обща дължина
 • Междуселищни линии - 22 броя с 1475 км обща дължина в това число:
  -от Общинската транспортна схема 15 линии – 471 км.
  -от Областна транспортна схема 4 линии - 218 км.
  -от Републиканска транспортна схема 3 линии - 786 км.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

 За осъществяване на основната дейност към 30.03.2015 година дружеството разполага със 66 броя автобуси. Автобуси за междуселищни превози - 25 бр. За вътрешноградски превози - 40 бр. автобуси, като от тях:

*съчленени - 4 бр.

*соло - 36 броя, от които 15 броя са до 15 места.

Автопаркът на фирмата се състои от автобуси от марките Мерцедес, МАН, Сетра, Икарус, Форд, Исузо.

 

Телефон на диспечер: 066/ 80 69 49

Телефон за информация: 066/80 55 66

Е-мейл: opt_gabrovo@abv.bg

Уеб сайт: http://optgabrovo.eu