9 ноември 2007

Решения № 1 - 2007 г.

Решениe на Общински съвет - Габрово, взетo на проведеното заседание на 09 декември 2007 година (№ 1).