Е-УСЛУГИ

05.02.2021
Съобщение 31 KB
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово
11.02.2021
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Габрово 2.36 MB
Приложение №1 "Обхват на избирателните секции" 280 KB
16.02.2021
Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци 2.93 MB
18.02.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии 768 KB
01.03.2021
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 1.59 MB
16.03.2021
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК 874 KB
18.03.2021
Заповед за образуване на ПСИК 360 KB
30.03.2021
График за получаване на изборни книжа и материали 46 KB
Заповед за образуване на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация
31.03.2021
Заповед №630 от 31.03.2021г. 384 KB
24 март 2021

Съобщение за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

23 март 2021

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

23 март 2021

МЕРКИ ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ХОРАТА СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ИЛИ УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВАТ И ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

23 февруари 2021

Справки в избирателните списъци

19 февруари 2021

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

5 февруари 2021

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС