МАНДАТ 2019 г. - 2023 г.

Група Общински съветници от „ ГЕРБ“

Анчо Анчев

Йордан Белев

Климент Кунев

Лена Георгиева

Декларация по ЗПКОНПИ

Минка Минчева

Мирослав Стоянов

Сашко Станчев

Група Общински съветници от Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ“

Анелия Толева-Петрова

Донка Колева

Здравко Кънчев

Генади Цитлакидис

Николай Григоров

Декларация по ЗПКОНПИ

Евгени Димитров

Група Общински съветници „ Будно Габрово“

Цветомир Цанков

Група Общински съветници от Местна коалиция ВМРО-Българско национално движение (ВМРО-БНД-СДС)

Тодор Тодоров

Общински съветник “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ„

Общински съветник "Ние гражданите"