СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път поема ротационното председателство на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.

В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор.

България избра националния си девиз „Съединението прави силата“ за мото на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз.

Четири са водещите приоритети по време на Българското председателство:

  • Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване
  • Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани
  • Сигурност и стабилност в силна и единна Европа
  • Цифрова икономика и умения на бъдещето

По първия приоритет водещи за страната ни ще бъдат Многогодишната финансова рамка след 2020 г., кохезионната политика след 2020 г., бъдещето на общата селскостопанска политика, Икономическият и паричен съюз, устойчивата и ориентирана към бъдещето околна среда, културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС, както и младите хора, които заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа.

По втория приоритет председателството ще работи за предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани, като от особена важност за нас ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество и развитието на добросъседските отношения.

По третия приоритет ще насочим усилията си към повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси, като основните ни теми по този приоритет включват: миграция, ефективно, бързо и справедливо правосъдие, енергетика, Европейският съюз като силен глобален участник на международната сцена, както и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.

По четвъртия приоритет ще поставим акцент върху конкурентоспособността, цифровия единен пазар, насърчаването на предприемачеството и социалните иновации и бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.

Българското председателство ще бъде „председателство на гражданите“ и посредник, който търси баланса и консенсуса по важните за европейските граждани теми. Крайната цел е утвърждаването на силна, цифрова и единна Европа.

СЪБИТИЯ

Конференция на „ЕкоЕнергия“ – 26-27 април, зала „Възраждане“