Със заповед № РД-ЗА-146/20.07.2017 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, са определени комисиите, които да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите с цел създаване на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2017/2018 г.

Изготвен е график на заседанията им по землища в община Габрово.

Обявлението, заповедта и графика вижте тук.