ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД № 884 /20.05.2014 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.Масивна сграда на един етаж, находяща се в кв.Ябълка,

с площ от 130,00 кв.м., начална тръжна цена

 137,80 лв., без ДДС, на месец.

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 12.06.2014 г. от 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 23.05.2014 г. до 11.06.2014 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 19.06.2014 г. 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 18.06.2014 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА:

ЗАПОВЕД № 885 /20.05.2014 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.Масивна сграда на един етаж, находяща се в с. Гергини,

с площ от 152,72 кв.м., начална тръжна цена

 80,00  лв., без ДДС, на месец.

Срок на договора –10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 12.06.2014 г. от 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 23.05.2014 г. до 11.06.2014 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 19.06.2014 г. 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 18.06.2014 г.

Тръжната документация се получава в “Център за информация

 и услуги на гражданите” при Община Габрово, срещу

 представена квитанция за закупени документи. За допълнителна

 информация: Община Габрово, телефони:  066/818 441