На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния МИХАИЛ АНЧЕВ ИВАНОВ за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата /На 29.03.2013 г. по ул. „Капитан Дядо Никола” управлява л. а. Мицубиши, без да е правоспособен водач/, съгласно Наказателно постановление №172/13 от 07.05.2013 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Габрово.

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА за нарушение на чл. 137Е от Закона за движение по пътищата /На 01.04.2013 г. около 14,15 часа, по ул. „Априловска” като пътник на мотопед на използва защитна каска/, съгласно Наказателно постановление №130/13 от 22.04.2013 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Габрово.

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ИВАН НИКОЛАЕВ ЧЕРНЕВСКИ за нарушение на чл. 137Е от Закона за движение по пътищата /На 30.04.2013 г., около 11,20 часа, като водач на мотопед не използва защитна каска/, съгласно Наказателно постановление №182/13 от 10.05.2013 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Габрово.

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ДАНИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕНОВ за нарушение на чл. 315, АЛ. 1 от КЗ /На 21.01.2013 г., около 11,00 часа, на ул. „Райчо Каролев” в Габрово управлява мотопед без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, валидна за 2013 г./, съгласно Наказателно постановление №27/13 от 25.01.2013 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – гр. Габрово.