ЗАПОВЕД № 516 / 03.04.2012 г. НА КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ТАЙНО

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1.  Магазин в с. Копчелии

с площ 57,40 кв.м., за търговия с хр. и др. пром. стоки.

Начална тръжна цена 30,00 лв. на месец, без ДДС

Срок на договора – 10 /десет/ години.

Дата и час на провеждане на търга: 18.04.2012 г., 13,30 ч.

Закупуване на тръжна документация: от 06.04.2012 г. до 17.04.2012 г.

Дата и час на повторно провеждане на търга: 23.04.2012 г. 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация: до 20.04.2012 г.

Тръжната документация се закупува в ЦИУГ при Община Габрово.

Оглед на обектите - всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до крайния срок

за закупуване наЗа допълнителна информация: Община Габрово, телефони: 066/818 441