Община Габрово напомня, че за изхвърляне на едри и строителни отпадъци от домакинствата, е необходимо да се спазва съществуващият график. Жителите на Габрово следва да изхвърлят ненужните вещи в деня преди определения ден за събирането им.

Събирането и транспортирането на отпадъците се осъществява от Общинско предприятие „Благоустрояване“ по следния график:

ДЕН ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪКА

ВИД НА ОТПАДЪКА

Понеделник и петък 

Едри растителни отпадъци, треви и клони

Вторник и четвъртък 

Едрогабаритни отпадъци (мебели, обзавеждане и др.)

Сряда 

Дребен строителен отпадък от домакинствата (обем до 1 куб. м)

 

Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани в чували или приведени в удобен за товарене вид и поставени до съдовете за смет в деня, преди определения по график ден за събирането им.

Отпадъци, изхвърлени извън посочения график, няма да бъдат събирани и транспортирани.

ВАЖНО е да знаете:

  • За оставените от вас отпадъци може да подадете информация на тел.: 066 801 435, за да се улесни организацията по извозването им. 
  • Изхвърлянето на обемни строителни отпадъци в или около контейнерите  не е позволено. В случай че извършвате строително-монтажни дейности, от които се генерират големи количества строителни отпадъци (повече от 1 куб. м), е необходимо срещу заплащане да заявите контейнер тип „лодка“, като подадете предварителна заявка към ОП „Благоустрояване" на тел.: 066 801 435.
  • Всички останали отпадъци от домакинството трябва да изхвърлите в съдове за смет, в съответствие със системата за разделно събиране на битовите отпадъци.
  • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване може да предадете с безплатна заявка на тел.: 0800 14 100  или на е-mail: order@makmetal.eu (всеки работен ден от 9 до 17 часа и в събота от 9 до 16.30 часа). Събирането и транспортирането се извършва на 20-то число на месеца. В зависимост от предаденото количество ще получите ваучер за отстъпка при пазаруване в голяма верига магазини за техника.

За повече информация:

  • ОП „Благоустрояване, тел.: 066 801 435
  • ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, тел.:  0877 158 828
  • Отдел „Управление на отпадъците“, тел.: 066 818 311

Община Габрово благодари на гражданите, които спазват принципите на разделно събиране на отпадъците.