За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Жълтеш.

Поради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците и писмо на кметския наместник с. Лесичарка, със заповед на управителя на ВиК-Габрово се променя вече въведеният режим на водоподаване в с. Велковци.

Вода се подава през 48 часа, т.е. два дена няма да има вода, на третия ще има. Забранява се и ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови. Режимът на водата е във връзка със засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците.

На 16.10.2018 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. „Драва” 1-5 и 2, ул. „Иван Вазов” 1-7 и 2-18, ул. „Македония”, ул. „Михаил Петров”, ул. „Лазар Донков”, ул. „Ванче Михайлов”, ул. „Добри Карталов”, ул. „Съзаклятие” 6, 10 и 12, ул. „Тимок”, ул. „Свети Свети Кирил и Методий”, ул. „Априловска” 6-12, бул. „Априлов” № 8-50, № 54 – 74 и № 1, ул. „Райчо Каролев” 6-22 и 9-17, ул. „Бялката” 2, ул. „Веселие” № 1 -14, ул. „Митко Палаузов”, ул. „Мара Гидик”, ул. „Саша”, ул. „Баба Зара”, ул. „Възход”, ул. „Бисер”, ул. „Светулка”, Бул. „Трети март” № 1-3 и от № 2 -16 , ул. “ Паничарка”, ул. „Ганчо Лапаков", ул. „Подуево", ул. „Лале", ул. „Вардар”, ул. „Бакойски баир”, ул. „Кънчо Райков" №2 / 3-7, ул. „Трудов герой" , ул. „Дебел дял", ул. "Република", Паничарка" № 1. Фирмите „ДКЦ 1“, „ВиК”, Стадион „Христо Ботев”; С.Д. „Десислава”; „Севброкерс” и бензиностанция „OMV”, МОЛ Габрово, Алианс България, пл. Възраждане 3 - резервно захранване за зала „Възраждане”, „Агенция по геодезия, картография и кадастър”, Областна администрация и Първа инвестиционна банка – пл. Възраждане 5, фирма „Атекс”, „НИК МАР Груп”, ДРАМАТИЧЕНТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ”, „АЛЕКО 03” ООД, „ГАРАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ООД, БИБЛИОТЕКА АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ.

На 17.10.2018 г. от 11:45 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ФУЛМАКС - 21 АД на устието, Фирмите на ул.„Генерал Николов” 11 – ЕТ„Стефан Христов”, ЕТ„Стебо”, „Ивком” ООД, ЕТ„Цецо Иванов”, „Делта”, Сервиз Ситроен, „СИМ-К ЕООД”, Фирма РЕКОРД с фирмите захранвани от ТП „Рекорд” и фирма АМК захранвана от БКТП „ АМК” ул. „Вишеград” от N: 26 до 32, ул. „Дрен” от N: 4 до 10, 1 до 17, ул. „Зорница”от N: 1 до 9 N: 4 до 14, ул. „Катюша” от N: 2 и 3, ул. „Щастие” от N: 24 дo 30, „Подправки КОМ”, „БУЛВЕН-ПРО”,”ЛЕОМЕТ”, „ДИОМЕКС”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД” селата : Поповци, Куката, Киевци, Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Дивеци, Чавеи, Пецевци, Мрахори, Милковци, Янковци –горният край на селото, Златевци, Лоза и Армени. Западна промишлена зона, квартал Войнoво и квартал Шенини ул. Шенини и ул.Стрежерът, фирмите: „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП АД”, “ЕТ МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ”, “КИРОВ ЕТ ВВЛ”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”, „ПОЛИПРЕС-ООД”, „СД ПАН-Х.ХРИСТОВ ПАНК.СИЕ”, „ТИС ОЙЛ ООД”, , ЕТ"СЪНИ"-ПЛАМЕН ВЕНКОВ”, „НИКО ЕООД”, „КРИСТИНА - КАПС ЕООД”, „КОЛЕВ ТИХОМИР ПЕТКОВ”, „ТЕХНО СТАР ООД”, „ЕВРО МИК ООД”, „ВЕГА – ООД”, „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ЕООД”, „ТИМЕКС ООД”, „СД ДЕР-ГА – МАКС”, „МЕРАЗЧИЕВ ДРАГАН КОЛЕВ”, „РАДЕВ ИВАН ХРИСТОВ”, „МАРИНА” , „ОМЕГАПЛАСТ”; ВЕТЕРИНАРНА ЛИЧЕБНИЦА, „ КОЛТЕК’, „ДЗАЛИ”, кв.”Войново”, „ЕКОПРОЕКТ”, „ДИНЩАИЛ”, „АЛФРИДА-ПЕЕВ” с.Рачевци, всички фирми намиращи се в двора на бившето „ДЗС Враниловци” – „АЛЕВТИНА 2009 ООД”, „ЕТ НАДЕЖДА”, „ПЛАМ 97”, Грънчарска и дърводелска работилници, „СТАРКЕРАМИКС”, „ИД ДИЗАЙН”, Шивашки цех Даниела Вълева - селата: Враниловци , Стоевци , Михайловци , Райновци, Гергини, Рачевци, Гарвани, Николчовци, Янковци / долният край на селото/, Бензиностанции „РИД” и „ГРЕКО”.

На 18.10.2018 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. „Драва” 1-5 и 2, ул. „Иван Вазов” 1-7 и 2-18, ул. „Македония”, ул. „Михаил Петров”, ул. „Лазар Донков”, ул. „Ванче Михайлов”, ул. „Добри Карталов”, ул. „Съзаклятие” 6, 10 и 12, ул. „Тимок”, ул. „Свети Свети Кирил и Методий”, ул. „Априловска” 6-12, бул. „Априлов” № 8-50, № 54 – 74 и № 1, ул. „Райчо Каролев” 6-22 и 9-17, ул. „Бялката” 2, ул. „Веселие” № 1 -14, ул. „Митко Палаузов”, ул. „Мара Гидик”, ул. „Саша”, ул. „Баба Зара”, ул. „Възход”, ул. „Бисер”, ул. „Светулка”, Бул. „Трети март” № 1-3 и от № 2 -16 , ул. “ Паничарка”, ул. „Ганчо Лапаков", ул. „Подуево", ул. „Лале", ул. „Вардар”, ул. „Бакойски баир”, ул. „Кънчо Райков" №2 / 3-7, ул. „Трудов герой" , ул. „Дебел дял", ул. "Република", Паничарка" № 1. Фирмите „ДКЦ 1“, „ВиК”, Стадион „Христо Ботев”; С.Д.”Десислава”; „Севброкерс” и бензиностанция „OMV”, МОЛ Габрово, Алианс България, пл.Възраждане 3 - резервно захранване за зала „Възраждане”, „Агенция по геодезия, картография и кадастър”, Областна администрация и Първа инвестиционна банка – пл.Възраждане 5, фирма „Атекс”, „НИК МАР Груп”, ДРАМАТИЧЕНТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ”, „АЛЕКО 03” ООД, „ГАРАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ООД, БИБЛИОТЕКА АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ.

На 18.10.2018 г. от 09:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, бул."Априлов" от № 27 до № 43, ул. „Несебър”, ул. „Никола Войновски” № 101 - 107 / 152 – 204, ул. „Парижка Комуна”, ул. „Боровска” № 43, кв. Бакойци, ул. „Яна”, ул. „Еледжик”, ул. „Тъжа”, ул. „Огражден”, ул. „Бакойска”, ул. „Елховска”, ул. „Албена” Фирмите: „ГРЕСТОКОМЕРС” и „БулАрт” .

На 19.10.2018 г. от 15:45 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ФУЛМАКС - 21 АД на устието, Фирмите на ул.„Генерал Николов” 11 – ЕТ„Стефан Христов”, ЕТ„Стебо”, „Ивком” ООД, ЕТ„Цецо Иванов”, „Делта”, Сервиз Ситроен, „СИМ-К ЕООД”, Фирма РЕКОРД с фирмите, захранвани от ТП „Рекорд” и фирма АМК захранвана от БКТП „ АМК”. ул. „Вишеград” от N: 26 до 32, ул. „Дрен” от N: 4 до 10, 1 до 17, ул. „Зорница”от N: 1 до 9 N: 4 до 14, ул. „Катюша” от N: 2 и 3, ул. „Щастие” от N: 24 дo 30, „Подправки КОМ”, „БУЛВЕН-ПРО”,”ЛЕОМЕТ”, „ДИОМЕКС”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”. селата : Поповци, Куката, Киевци, Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Дивеци, Чавеи, Пецевци, Мрахори, Милковци, Янковци –горният край на селото, Златевци, Лоза и Армени. Западна промишлена зона, квартал Войнoво и квартал Шенини ул. Шенини и ул. Стрежерът, фирмите: „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП АД”, “ЕТ МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ”, “КИРОВ ЕТ ВВЛ”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”, „ПОЛИПРЕС-ООД”, „СД ПАН-Х.ХРИСТОВ ПАНК.СИЕ”, „ТИС ОЙЛ ООД”, , ЕТ"СЪНИ"-ПЛАМЕН ВЕНКОВ”, „НИКО ЕООД”, „КРИСТИНА - КАПС ЕООД”, „КОЛЕВ ТИХОМИР ПЕТКОВ”, „ТЕХНО СТАР ООД”, „ЕВРО МИК ООД”, „ВЕГА – ООД”, „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ЕООД”, „ТИМЕКС ООД”, „СД ДЕР-ГА – МАКС”, „МЕРАЗЧИЕВ ДРАГАН КОЛЕВ”, „РАДЕВ ИВАН ХРИСТОВ”, „МАРИНА” , „ОМЕГАПЛАСТ”; ВЕТЕРИНАРНА ЛИЧЕБНИЦА, „ КОЛТЕК’, „ДЗАЛИ”, кв.”Войново”, „ЕКОПРОЕКТ”, „ДИНЩАИЛ”, „АЛФРИДА-ПЕЕВ” с.Рачевци, всички фирми намиращи се в двора на бившето „ДЗС Враниловци” – „АЛЕВТИНА 2009 ООД”, „ЕТ НАДЕЖДА”, „ПЛАМ 97”, Грънчарска и дърводелска работилници, „СТАРКЕРАМИКС”, „ИД ДИЗАЙН”, Шивашки цех Даниела Вълева - селата : Враниловци , Стоевци , Михайловци , Райновци, Гергини, Рачевци, Гарвани, Николчовци, Янковци / долният край на селото/, Бензиностанции „РИД” и „ГРЕКО”.

В периода 22.10.2018 г. - 24.10.2018 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, Извод ЕТЗ 2 от п-я Габрово.

На 22.10.2018 г. от 09:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, ул. „Зелена Ливада“ от №16 до №30, ул. „Прохлада“ №1 и ул. „Видима“ №29.

На 22.10.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, бул. „Могильов” № 1 – 47, ул. „Чумерна” № 1 -27 / 2 – 26, ул. „Житарска” 21, ул. „Зелена ливада” № 4 – 46 / 3 – 25, ул. „Петър Падалски” Блокове от № 1 до № 6, № 348 / 348 А, ул. „Стефан Караджа” № 35 – 115 / 118, ул. „Борба”, ул. „Елха”, ул. „Незабравка”, ул. ”Прохлада” №1, ул. „Петър Падалски” Блокове от № 1 до № 6, № 348 / 348 А, ул. „Видима” № 29, ул. „Зелена ливада” № 4 – 46 / 3 – 25, ДКЦ "СИАС", Бензиностанции „ШЕЛ”, „Шопов”, „Петрол” и ТЕРАМОЛ.

На 22.10.2018 г. от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, ул. ”Петър Михов” № 51 – 53; ул. ”Венера” № 31 – 39; ул. ”Видима” № 1– 39; ул. ”Прохлада” № 1 – 11; ул. ”Напредък” № 18 – 28 / 27 – 43; ул. ”Лястовичка” № 4; ул. ”Свищовска” № 39 - 63.

На 23.10.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, фирма "БИПА” БТК на ул. ИНДУСТРИАЛНА 65, фирма МЕТАЛ ИВАНОВ. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:15 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 16:45 ч. в районите на гр. Габрово, ул. „Индустриална” 16, 18, 67 намираща се в северна индустриална зона, ул. ”Батак”, фирма „Симат”, фирма „Булкарто”, фирма „Реал”, фирма „Хералд”, фирма „БИПА”, фирма „Тифузион”, „Тролей. Депо” , „Консервна фабрика” „ КДН ” и фирмите захранващи се от горните трафопостове, ул. „Индустриална” 16, 18, 67 намираща се в северна индустриална зона.

На 24.10.2018 г. от 11:45 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово,Ясени, с. Жълтеш , кв. „Горно Пройновци”, с. Борики, с. Малини, с. Жълтеш, с. Източник, с. Драганчета, с. Торбалъжи, с. Стефаново местността „Градище”, Телевизионната кула.

В периода 25.10.2018 г. - 26.10.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Габрово, с. Горнова Могила.

На 26.10.2018 г. от 15:45 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Ясени, с. Жълтеш , кв. „Горно Пройновци”, с. Борики, с. Малини, с. Жълтеш, с. Източник, с. Драганчета, с. Торбалъжи, с. Стефаново местността „Градище”, Телевизионната кула.

В периода 29.10.2018 г. - 02.11.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Габрово, с. Горнова Могила.

На 29.10.2018 г. от 08:15 ч. до 08:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. „Индустриална” 44 и фирмите захранващи се от ТП „Боди лукс”, Технополис Габрово, БКТП Селена, и абонатите на ТП Симат.