За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Райко Даскалов", "Седянкова ливада", "Пролет", "Равнера", кв. Лютаци и село Лесичарка.

Във връзка с намаления дебит на местните водоизточници и по предложение на кметския наместник, от 21.05.2018 г. се въвежда режим на водоподаване на село Кози рог - висока зона до възстановяване на дебита. Вода ще има в събота, неделя и сряда. В останалите дни от седмицата вода няма да се подава. Пускането и спирането ще стават в 09.00 ч. сутринта.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, село Стомонеци и село Малуша.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Габрово, с. Драгановци и с. Новаковци – част от абонатите захранени от ТП 1 Драгановци.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово: улица „Палатките“.

На 22.08.2018 г. от 08:30 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево и Община Габрово, с. Драгановци – част от абонатите, захранени от ТП 2-центъра, с. Гъбене – част от абонатите, захранени от ТП 2, с. Батошево – част от абонатите, захранени от ТП 1 ДИП.

На 23.08.2018 г. от 08:00 ч. до 09:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, селата: Гергини, Рачевци, Гарвани, Николчовци, Фирма „АЛФРИДА-ПЕЕВ” с. Рачевци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 09:00 ч. до 09:30 ч. в районите на община Габрово, Западна промишлена зона, квартал Войнoво и квартал Шенини, ул. Шенини и ул. „Стрежерът” , фирмите: „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-ГРУП АД”, “ЕТ МИГ-МИРОСЛАВ СТОЙЧЕВ”, “КИРОВ ЕТ ВВЛ”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”, „ПОЛИПРЕС-ООД”, „СД ПАН-Х.ХРИСТОВ ПАНК.СИЕ”, „ТИС ОЙЛ ООД”, , ЕТ"СЪНИ"-ПЛАМЕН ВЕНКОВ”, „НИКО ЕООД”, „КРИСТИНА - КАПС ЕООД”, „КОЛЕВ ТИХОМИР ПЕТКОВ”, „ТЕХНО СТАР ООД”, „ЕВРО МИК ООД”, „ВЕГА – ООД”, „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ЕООД”, „ТИМЕКС ООД”, „СД ДЕР-ГА – МАКС”, „МЕРАЗЧИЕВ ДРАГАН КОЛЕВ”, „РАДЕВ ИВАН ХРИСТОВ”, „МАРИНА” , „ОМЕГАПЛАСТ”; ВЕТЕРИНАРНА ЛИЧЕБНИЦА, „ КОЛТЕК’, „ДЗАЛИ”, кв.”Войново”, „ЕКОПРОЕКТ”, „ТИРИМИ ЕООД”, всички фирми намиращи се в двора на бившето „ДЗС Враниловци” – „АЛЕВТИНА 2009 ООД”, „ЕТ НАДЕЖДА”, „ПЛАМ 97”, Грънчарска и дърводелска работилници, „СТАРКЕРАМИКС”, „ИД ДИЗАЙН”, Шивашки цех Даниела Вълева - селата : Враниловци , Стоевци , Михайловци , Райновци, Янковци / долният край на селото/.

На 27.08.2018 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, бул."Априлов" от № 27 до 61, ул. "Неофит Рилски" № 33, ул. "Юрий Венелин" от №1 до 11 и от № 2 – 30, ул. "Райчо Каролев № 2, ул. „Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11. Медицински център "Свети Ив. Рилски", РИОКОЗ, фирма Комелект, Стоматология, фирма Стефани 2004 ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, Начално училище „Васил Левски”.