За извършване на авариен ремонт без вода до 17:00 ч. ще останат селата Донино, Копчелии и Иванковци.

 

На 16.02.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, с. Костенковци, мандра Костенковци.

На 19.02.2018 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, ул. „Даскал Алекси” № 1-7, 2-10 ; ул. „Йосиф Соколски” №18-38, 17-47, ул. „Панчо Владигеров” № 1-11, 2-4, ул. „Бенковска” № 1-29 и № 4-36, ул. „Добри Чинтулов” № 4, ул. „Капитан Дядо Никола” № 22-30, 47-77, ул. „Христо Цокев” № 1 и 6, ЦДГ „ПЕРУНИКА" 1, ЕТ „Фаворит“ и ЕТ „Елипса“, ул. „Славянска", ул. „Ясен ", ул. „Марин Дамянов" № 1 до 21 и № 2, ул. „Иван Калпазанов”, ул. „Капитан Дядо Никола” № 1-77; 2-30, ул. „Станимирова" № 2, 4, ул. „Добри Чинтулов” № 5-13 , 4-12, ул. „Йосиф Соколски”, ул. „Св.Климент Охридски” № 8-42 ; 17-81, ул. „Бенковска", ул."Даскал Алекси" ул. „Руен”, ул. „Странджа”, ул. „Христо Цокев”, ул. „Иван Гърмидолов”, ул. „Иван Гърмидолов”, ул. „Прага” № 4-10 и № 3-7. ул. „Руен”, ул. „Странджа”, ул. „Христо Цокев”.

В периода 19.02.2018 г. - 23.02.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, Улица „Бяла вода“, „Крайбрежна“, „Места“ , „Осъм“, „Ропотамо“, Черни лом“, „Черни връх“, булевард „Столетов“ от № 174 до № 192 и от № 229 до № 259.

На 20.02.2018 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, ул. „Даскал Алекси” № 1-7, 2-10 ; ул. „Йосиф Соколски” №18-38, 17-47, ул. „Панчо Владигеров” № 1-11, 2-4, ул. „Бенковска” № 1-29 и № 4-36, ул. „Добри Чинтулов” № 4, ул. „Капитан Дядо Никола” № 22-30, 47-77, ул. „Христо Цокев” № 1 и 6, ЦДГ „ПЕРУНИКА" 1, ЕТ „Фаворит“ и ЕТ „Елипса“, ул. „Славянска", ул. „Ясен ", ул. „Марин Дамянов" № 1 до 21 и № 2, ул. „Иван Калпазанов”, ул. „Капитан Дядо Никола” № 1-77; 2-30, ул. „Станимирова" № 2, 4, ул. „Добри Чинтулов” № 5-13, 4-12, ул. „Йосиф Соколски”, ул. „Св.Климент Охридски” № 8-42; 17-81, ул. „Бенковска", ул."Даскал Алекси" ул. „Руен”, ул. „Странджа”, ул. „Христо Цокев”, ул. „Иван Гърмидолов”, ул. „Иван Гърмидолов”, ул. „Прага” № 4-10 и № 3-7. ул. „Руен”, ул. „Странджа”, ул. „Христо Цокев”.

На 20.02.2018 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, ул. „Алеко Константинов“ № 65, „Информационно обслужване“, „Гърдевски“ ООД, „Териториално статистическо бюро север“.

На 21.02.2018 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, ул. „Чумерна“ от № 15 до № 21 и № 22, улица „Пчела“, Детска градина „Радост“, „Медико“ ООД.

На 21.02.2018 г. от 08:30 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, фирма Петър Петров, намираща се в местността Колева ливада, фирмите от местност Колева ливада, захранващи се от ТП Колева ливада с. Рязковци. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. в районите на гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 107-117, ул. „Младост” № 25-29, ул. „Найден Геров”, ул. Селимица”, ул. “Брегалница”, ул. „Цветарска”, ул. „Тота Венкова” № 2-38, ул. „Ген. Н. Рязков” № 1-15, ул. „Емине”, ул. „Морава”, ул. Хаджийска усойна”, месност Мальова клада, ул Околчица бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА”, Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти, намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117. .

На 21.02.2018 г. от 11:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 107-117, ул. „Младост” № 25-29, ул. „Найден Геров”, ул. Селимица”, ул. “Брегалница”, ул. „Цветарска”, ул. „Тота Венкова” № 2-38, ул. „Ген. Н. Рязков” № 1-15 , ул. „Емине”, ул. „Морава”, ул. Хаджийска усойна”, местност Мальова клада, ул. Околчица, бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА” , Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти, намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117.

На 22.02.2018 г. от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Габрово, ул. „Даскал Алекси” № 1-7, 2-10; ул. „Йосиф Соколски” №18-38, 21-47, ул. „Панчо Владигеров” № 1-11, 2-4, ул. „Бенковска” №1-5 и 4, ул. „Добри Чинтулов” № 4, ул. „Капитан Дядо Никола” № 22-30, 47-77, ул. „Христо Цокев” № 1 и 6, ЦДГ „ПЕРУНИКА" 1, ЕТ „Фаворит“ и ЕТ „Елипса“, ул. „Славянска", ул. „Ясен ", ул. „Марин Дамянов" № 1 до 21 и № 2, ул. „Иван Калпазанов”, ул. „Капитан Дядо Никола” № 1-61; 2-30, ул. „Станимирова" № 2, 4, ул. „Добри Чинтулов” № 5-13 , 6-12, ул. „Йосиф Соколски” № 14, 16, 17-23, ул. „Св.Климент Охридски” № 8-42; 17-81, ул. „Бенковска" №1-13, 21-29,2, 10-14,36, ул."Даскал Алекси" №1 и 5, ул. „Руен”, ул. „Странджа”, ул. „Христо Цокев”, ул. „Иван Гърмидолов”.

На 23.02.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, фирма Петър Петров намираща се в местността Колева ливада, фирмите от местност Колева ливада захранващи се от ТП Колева ливада с. Рязковци. 
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. в районите на гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 107-117, ул. „Младост” № 25-29, ул. „Найден Геров”, ул. Селимица”, ул. “Брегалница”, ул. „Цветарска” , ул. „Тота Венкова” № 2-38, ул. „ Ген. Н. Рязков” № 1-15 , ул. „Емине” , ул. „Морава”, ул. Хаджийска усойна”, местност Мальова клада, ул. Околчица бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА”, Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти, намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117 .

На 23.02.2018 г. от 11:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово,ул. „Свищовска” № 107-117, ул. „Младост” № 25-29, ул. „Найден Геров”, ул. Селимица”, ул. “Брегалница”, ул. „Цветарска”, ул. „Тота Венкова” № 2-38, ул. „Ген. Н. Рязков” № 1-15, ул. „Емине”, ул. „Морава”, ул. Хаджийска усойна”, местност Мальова клада, ул. Околчица бул. ”Могильов” 71-87, ул. ”Младост” 2-32 и 1-29, ул. ”Свищовска” 81-117, бл. ”Буря”, бл. ”Зоя”, бл. ”Малчика”, Супермаркет „ЦБА”, Кафе клуб “Рубин” и търговските обекти, намиращи се на ул. ”Свищовска” 81-117.