Домът на хумора и сатирата търси да назначи екскурзовод. Той или тя трябва:

- да има отлични умения за комуникация

- да има чувство за хумор

- да разказва увлекателно

- да е организиран и енергичен

- да владее поне един от езиците: английски, френски или немски език.

Изисквания за заемане на длъжността:


   - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
   - образование в областта на науките за човека и обществото;
   - компютърна грамотност;
   - умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
автобиография – европейски формат с актуална снимка;
мотивационно писмо;
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
копия от документи удостоверяващи владеене на чужд език (ако разполага с такива).

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018 г.

Документи се подават по електронна поща на адрес press@humorhouse.bg или на място в деловодството на Музея.

Повече информация можете да получите на телефон 0879 987 118.

Очаквани дати за събеседване 5 - 9 март 2018 г.