Домът на хумора и сатирата в Габрово е уникален музей с международен профил, създаден през 1972 година.

     Мотото ни – „Светът е оцелял, защото се е смял”, отдавна се е превърнало в популярна сентенция. Мисията ни е да подкрепяме, събираме, изучаваме и популяризираме хумора и сатирата в различни области на изкуството и културата. Всяка нечетна година организираме биенале на хумора и сатирата с фокус върху карикатура и визуални изкуства.

     Търсим специалист в областта на връзките с обществеността, който да се присъедини към екипа ни и да ни помогне в комуникацията с публики и партньори. Той или тя трябва:

    Да притежава отлични умения за планиране и реализиране на комуникационни кампании в различни комуникационни канали

    Да умее да изготвя текстове и медийно съдържание, представящо дейността на музея.

    Да има отлични езикови, вербални и редакторски умения и умения за творческо писане.

    Да комуникира с медиите в проактивни и реактивни комуникационни ситуации.

    Да изгражда и развива мрежа от медийни партньори, да познава медийната среда на национално ниво в областта на културата и свободното време.

    Да има добри познания и интерес за развитие в областта на дигиталните комуникации.

    Да има добро познаване на социални медии, онлайн публикуване и умения за анализ.

    Да има опит в планиране на медийни събития.

    Релевантно висше образование – връзки с обществеността, журналистика, маркетинг, специалности в областта на науките за човека и обществото.

    Много добро владеене на чужд език.

    Интерес към световните практики в областта на музейния PR.
 

    В допълнение  към опита и уменията търсим:

    Отлични междуличностни умения и умения за работа в екип.

    Внимание към детайла и изчерпателност.

    Способност да инициира самостоятелно дейности.

    Умение за работа под напрежение и ефективно управление на времето.

    Способност да анализира и решава проблеми самостоятелно и в сътрудничество с останалите членове на екипа.

    Необходими документи за кандидатстване:

          - Мотивационно писмо, представящо досегашния опит и интереса на кандидата към настоящата позиция;

          - Професионална автобиография (CV);

          - Документ за владеене на чужд език – дипломи, сертификати (ако притежава такива);

          - Портфолио или отделни материали от проведени комуникационни кампании.

          -  Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

    Краен срок за кандидатстване: 11:00 ч. на 12 февруари 2018 г.

    Документи се подават по електронна поща на адрес press@humorhouse.bg или на място в деловодството на Музея.

    Повече информация можете да получите на телефон 0879 987 118.

    Очаквани дати за събеседване 14 – 16 февруари 2018 г.